Izbraukšanas vīza

Izbraukšanas atļauja

Par vīzu parasti domā kā par dokumentu, kas ļauj iebraukt valstī, tomēr dažas valstis pieprasa arī tā saucāmo izbraukšanas vīzu (exit visa) ar nolūku ierobežot nelegālu pārvietošanos. Dodoties braucienā, ir ļoti svarīgi noskaidrot, vai Jūsu galamērķa valsts pieprasa šādu azbraukšanas atļauju, lai ceļojuma laikā nerastos nekādu pārpratumu.

Vēsture

Pagātnē vārdi “izceļošanas vīza” bija parsvarā saistīti ar totalitāro valstu ierobežojumiem. Tā, fašistu Itālija izbraukšanas atļauju pieprasīja no 1922. g. līdz 1943. g., nacistu Vācija – no 1933.g. līdz 1945. g. Padomju Savienībā tāda izbraukšanas vīza bija nepieciešama gan emigrantiem, gan tiem, kuri gribeja izceļot no valsts tikai uz kādu laiku.

Mūsdienas

21. gs. sākumā izceļošanas vīza zaudēja savas negatīvas asociācijas un tiek pārsvaarā izmantota, lai nodrosinātu emigrējošo un imigrējošo strādnieku godīgumu un ierobežotu nelikumīgu pārvietošanos.

Saūda Arābija un Katara, kā arī daudzas citas Tuvo Austurmi valstis, pieprasa izbraukšanas vīzu no strādniekiem, kas valstī ieceļo uz laiku darba nolūkos. Tas ir daļa no tā saucāmās kafala sistēmas, kas nodrosina to, ka strādnieks godīgi izpildīja savu darbu saskaņā ar darba līgumu, un ka darba devejam vairs nav vajadzīgi šī strādnieka pakalpojumi. Ja darbinieks ir parādā darba devējam vai ir pārkapis likumu, strādājot valstī, tad izbraukšanas vīza viņam netiek dota, kamēr netiks atmaksāts parāds vai samaksāts sods.

Nepāla pieprasa izbraukšanas vīzu no pilsoņiem, kas brauc uz ASV saskaņā ar H1 (īstermiņa ieceļošana noteiktā darba pildīšanas nolūkos) vīzu.

Krievija, Čehija un dažas citas valstis pieprasa no tūristiem, lai, izbraucot no valsts, tiem būtu derīga vīza. Dažkārt, ja ceļotājs aizkavējās valstī ilgāk par ar vīzu paredzētu termiņu, viņam ir jāpiesakas izbraukšanas vīzas saņemšanai vai vīzas pagarināšanai. Par izņēmumu kļūst gadījumi, kad kavēšanās ir pamatota ar slimību, vīzas zaudēšanu, nokavētu lidojumu u.c. faktoriem, kuri var tikt pierādīti ar attiecīgajiem dokumentiem (piemēram, ārsta zīme). Atsevišķos gadījumos Ārlietu Ministrija var piešķirt tādam tūristam arī Atgriešanas sertifikātu, kas ir dergīs 10 dienu laikā kopš tā izdošanas brīža un aizstāj izbraukšanas vīzu.