Vīza

Caurlaide uz valsti

Vīza ir viens no ceļošanas pamatdokumentiem, ar kura iegūšanu, visdrošāk, saskārās gandrīz katrs tūrists, kas ceļo pa visu pasauli. Vārds “vīza” ir celies no latīņu charta visa, kas nozīmē “redzēts papīrs”. Vīzas tiek piešķirtas individuālam ceļotājam un liecina par to, ka noteikta valsts ļauj viņam iebraukt un uzturēties savā teritorijā. Parasti vīzā norāda atļautās uzturēšanās ilgumu, uzturēšanās datumus vai atļauto iebraukšanas gadījumu skaitu. Jāņem vērā, ka vīza ir imigrācijas dienesta kontrolējams dokuments, līdz ar to tā, vairaku iemeslu dēļ, var tikt atņemta jebkūrā brīdī.

Vīza parasti ir zīmogs, kurš atrodas pasē vai citā ceļošanas dokumentā. Agrāk, kad cilvēku mobilitāte bija mazāka, bija pieņemts vīzu izdot robežas šķērsošanas momentā, taču mūsdienās tas nebūtu iespējams liela ceļotāju skaita dēļ, tāpēc vīzas sānemšanais pieteikumu iesniedz pirms iebraukšanas valstī. Dažos gadījumos par vīzu kalpo arī atsevišķais dokuments papīra vai elektroniskajā formātā, kuru ceļotājam izsniedz valsts, kurā viņš taisās ieceļot, pārstavniecība. Dažas valstis nepieprasa no tūristiem vīzas, ja tie ieceļo tikai uz neilgu laiku, kā arī pastāv valstis, starp kurām tika slēgti īpašī līgumi, kas ļauj šo valstu iedzīvotājiem šķērsot attiecīgas robežas bez dokumentu uzrādīšanas vispār. Tāda, piemēram, ir Šengenas zona. Turklāt, kaut gan parasti vīza tiek dota, lai ceļotajs iebrauktu valstī, dažas valstis pieprasa no tūrista arī izbraukšanas atļauju jeb izceļosanas vīzu.

Piesardzība vīzas iegūšanā

Neskatoties uz to, ka vīzu parasti izdod galamērķa valsts pārstavniecība, ir arī organizācijas, kas piedāvā to izdarīt ātrāk un lētāk, darbojoties kā vidutāji starp Jums un valsti. Esiet piesardzīgi: ja tā ir respektabla un zināma tūrisma aģentūra, tad šādu metodi ir vērts ņemt vērā, tomēr parasti tādus paklpojumus piedāvā negodīgas organizācijas, no kurām ir jāizvairās. Viņu pakalpojumu ātrā izpilde balstās uz nelikumīgām vīzas iegūšanas procedūrām un pat vīzu viltošanas. Vissliktākais ir tas, ka, viltotas vīzas gadījumā, atbildība būs tieši uz Jums. Iespējamas sekas sevī iekļauj:

  • atteikšana ieceļošanā valstī
  • aizliegums atkārtoti iegūt šis valsts vīzu (uz laiku vai pat uz mūžu)
  • kriminālā atbildība un cietumsods
  • tiek nozaudēta nauda, kuru Jūs samaksājāt nelikumīgiem vīzas iegūšanas aģentiem

Ja Jums nav nepieciešama dokumenta ieceļošanai galamērķa valstī, ir labāk pagaidam atteitkies no brauciena, nekā mēģināt isniegt viltotu vīzu, jo tas tikai atliks Jūsu ceļojumu, nevis radīs turpmākas problēmas ar likumu.