Pase

Personas identifikācija

Pase

Pase, kopā ar vīzu, ir viens no ceļošanas pamatdokumentiem. Tomēr, atšķirībā no vīzas, tas apraksta indivīdu nevis kā ceļotāju (norādot ceļojuma mērķi un laiku), bet kā personu (norādot personīgo informāciju, tādu kā vārds, dzimšanas datums un vieta, foto, paraksts u.c.). Kaut gan parasti vārds „pase” asociējas ar grāmatiņu ar tajā ierakstīto informāciju, mūsdienās pases pamazām kļūst arvien digitālākas, visus datus nesot elektroniski, kā arī vairākās valstīs pasēm pastāv elektroniska alternatīva, tāda kā, piemēram, ID-karte. Saprotams, kā tādas pases ir daudz sarežģītāk viltot un vieglāk izmantot, jo tos spēj lasīt elektroniskās ierīces.

Parasti pases norāda ceļotāja izcelsmes valsti, un neobligāti arī nacionalitāti vai dzīvesvietu. Ir svarīgi atcerēties, ka pase, kaut gan norāda uz ceļotāja piederību noteiktai valstij, pati par sevi nedod viņam nekādas tiesības, tādas kā, piemēram, vēstniecības aizsardzību citā valstī, tomēr parasti pase norāda uz to, ka tādas tiesības indivīdam ir. Ir arī īpašas pases, kas, piemēram, norāda uz īpašnieka diplomātisko statusu, dodot viņam vairākas privilēģijas – imunitāti no vajāšanas vai apcietinājuma u.c. Šādas privilēģijas katrā atsevišķā gadījumā ir dažādas, pamatojoties uz līgumiem starp konkrētām valstīm.

Atkarībā no valstīm, parasti pases pietiek, lai ceļotājas varētu brīvi iebraukt citā valstī, kaut gan, kā jau tika minēts attiecīgajā rakstā, var tikt pieprasīta arī vīza. Turklāt, var pastāvēt arī vairāki ierobežojumi, tādi kā aizliegums iebraukt citā valstī internacionāla konflikta gadījumā vai, ja ceļotājs tika tiesāts par kriminālnoziegumiem un atzīts par vainīgu.

Pastāv arī dokumenti, kas nav pases, bet tiek atzīti par to ekvivalentu. Tā, piemēram, ārkārtējos gadījumos personai bez valsts piederības var tikt izsniegta bēgļa pase. ASV pilsoņiem, kas dzīvo pie robežām ar Kanādu vai Meksiku, ir iespēja saņemt pases karti (passport card) un/vai īpašu vadītaja apliecību (enhanced driver’s license), kas ļauj šķērsot attiecīgo valstu robežas bez parastās pases.

Dažās valstīs, piemēram Krievijā, parastā pase un tūrista pase (arī zināma kā ārzemju pase) ir divi dažādi dokumenti. Parastā pase tiek izmantota personas identifikācijai viņa valstī, bet tūrista pase. attiecīgi, lai ceļotajs varētu doties uz ārzemēm un atgriezties atpakaļ. Dažkārt tūrista pasi var de facto izmantot arī personības identifikācijai valstī, pat ja likums neparedz tādu šīs pases funkciju.