Vīzu veidi

Vīzu klasifikācija

Atšķirībā no izdošanas metodes vai iebraucēja ieceļošanas/uzturēšanās/izceļošanas mērķiem, vīzas tiek dalītas vairākās kategorijās.

Vīzu veidi pēc ceļotāja mērķa:

 • Tranzīta vīza – tiek izdota brauksanai caur valsti, lai nokļūtu citā valstī. Atkarībā no valsts izmēriem, maršruta un iebraukšanas un izbraukšanas vietām, tranzīta vīza tiek izdota un samērā neilgu laiku, no vairākām stundām līdz 10-12 dienām
  • Lidošanas vīza – tiek izdota, lai ļautu ceļotājiem virzīties caur lidostu bez pases pārbaudes
  • Ekipāžas un vadītāja/pilota vīza – personām, kas strādā uz lidmašīnām, kugiem, autobusiem un citiem pārvietošanas līdzekļiem, kas veic starptautiskos pārvadājumus vai darbojas starptautiskajās teritorijās
 • Īstermiņa uzturēšanas vīza jeb apmeklējuma vīza – īslaicīgām vizītēm uz valsti. Vairākas valstis iedala šādas vīzas papildus apakškategorijās:
  • Privātā vīza – privātajiem apmeklējumiem pēc valsts iedzīvotāju ielūguma
  • Tūristu vīza – uzturēšanai noteiktu laiku bez saimnieciskās vai uzņēmējdarbības, t.i. vīza atpūtas/tūrisma nolūkiem
  • Medicīniskā vīza – medicīniskās aprūpes sāņemšanai
  • Darba vīza jeb biznesa vīza – saimnieciskās vai uzņēmējdarbības veikšanai valstī. Šī vīza parasti tiek pieprasīta darba attiecību uzsākšanai
  • Darba atpūtas vīza – cilvēkiem, kas ceļo un dažādās valstīs meklē darbu uz laiku. Ļoti bieži šī vīza attiecas uz apmaiņas programmu studentiem, kas plano arī strādāt, mācoties ārzemēs
  • Kultūras darbienieku vīza (sportistu un mākslinieku vīza) – sportistiem, māksliniekiem un viņu pavadījuma personalam, kas dodas ārzemēs, lai piedalītos sacensībās, kultūras pasākumos, koncertos u.c.
  • Kultūras apmaiņas vīza – māksliniekiem un sportistiem, kas ceļo uz citu valsti, lai piedalītos kultūras apmaiņas programmās
  • Bēgļu vīza – cilvēkiem, kas meklē patvērumu citā valstī, glābjoties no kara, vajāšanas vai dabas katastrofām
 • Ilglaicīga vīza jeb ilglaicīgas uzturēšanās vīza – ilgākiem, bet joprojām ierobežotiem uzturēšanas termiņiem:
  • Studentu vīza – ļauj ceļotajam apmeklēt augstākās izglītības iestādi šaja valstī
  • Darba vīza uz notiektu laiku noteiktam darbam – šīs vīzas parasti ir daudz sarežģītāk iegūt, bet arī uzturēšanas termiņš tām ir ilgāks, neka darba jeb biznesa vīzām. Atkarībā no valsts, šāda darba vīza var turpmākt kļūt par pamatu ceļotaja naturalizācijai vai pastāvīgas uzturēšanas atļaujas iegūšanai
  • Žurnālistu vīza – vairakas valstis nodala to kā atsevišķu vīzu, kas ir domata žurnalistiem, kas ieceļo valstī kopā ar vai pēc savas organizāciajs uzdevuma. Vispazīstamākas no valstīm, kas pieprasa žurnālistu vīzu, ir Kuba, Irāna, Ziemeļkoreja, Saūda Arābija, ASV un Zimbabve
  • Uzturēšanas vīza – cilvēkiem, kas plano valstī palikt uz ilgāku laiku. Dažās valstīs uzturēšanas vīza ir nepieciešama, lai turpmak iegūtu pastāvīga iedzīvotaja statusu
  • Patvēruma vīza – ceļotajiem, kas glābjas no reālas vai potenciālas vajāšanas par politisko darbu vai idejām, piederību noteiktām grupām, vai tika deportēti no savas valsts
  • Imigrantu vīza – ceļotājiem, kas plano imigrēt valstī un iespējams arī turpmāk iegūt pastāvīgās uzturēšanas atļauju vai naturalizēties:
  • Partnera vai ģimenes vīza – tiek izdota civilattiecību partnerim vai vīram/sievai, kuras partneris atrodas citā valstī
  • Precību vīza – tiek izdota uz noteiktu laiku pirms laulībām vai civilattiecību sākuma, ja tādu attiecību patiesums tika pieradīts, un partneri patlaban dzīvo dažādās valstīs. Tā, piemēram, sieviete no Vācijas, kas grib apprecēt vīrieti no Amerikas, saņemtu Līgavas vīzu (K-1 vīza), kas ļautu viņai ieceļot ASV. K-1 vīza ir derīga 4 mēnešus no tās apstiprināšanas datuma
  • Pensionāru vīza jeb demisijas vīza – to izdot tikai noteiktas valstis (piemēram Austrālija, Argentīna, Taizeme, Panama u.c.) cilvekiem, kas pierada, ka vieniem ir ienakums no avotiem, kas atrodas citā valstī, un netaisās strādāt tajā valstī, kur viņi ieceļo. Dažos gadījumos tiek izvērtēts arī ieceļotaju vecums
  • Oficiālā vīza – valstu pārstāvjiem vai aģentiem, kas darba nolūkos dodas uz citu valsti, piemēram ar doplomātiskajām misijām
  • Diplomātiskā vīza – parasti tiek izdota tikai ceļotajiem ar diplomātisko pasi
  • Īpašo vizīšu vīzas – ārvalstu pārstāvjiem, kuriem nav diplomātiskā statusa, bet kuru vizītes tomēr skaitās par īpašajiem gadījumiem ar attiecīgu ceļotāja pieņemšanu. Par piemēru varētu minēt Austrālijas Speciālā mērķa vīzu.

Vīzu veidi pēc izdošanas veida:

 • Vīza, kas tiek izdota ieceļošanas vietā. Kaut gan nav nepieciešams vīzu iegādāties pirms iebraukšanas valstī, tā tomēr ir nepieciešama, lai likumīgi atrastos šīs valsts teritorijā.

  Gandrīz vai katrai valstij neparedzmos gadījumos ir iespēja izskatīt vīzas izdošanu ieceļosanas vietā, piemēram:

  • Saskaņā ar Šengenas vīzu koda 35. pantu, vīzu drīkst izdot uz robežas, ja lidojuma maršruta novirzīšanas gadījumā ceļotajs ir spiests pārvietoties caur divām vai vairākām lidostām vienas vietā. Tā, pēc 2010. gada Islandes vulkāna Ejafjadlajegidla izvirduma, kas pārtrauca lidojumus visā Eiropā, ES pasludināja, ka izdos ceļotajiem vīzas uz zemes robežām.
  • Sasakaņā ar ASV Imigrācijas un Naturalizācijas aktu, vīzas ir iespējams izdot uz robežas, ja indivīdi ieceļo neperadzemo vai bīstamu situāciju gadījumā
  • Dažās starptautiskajās lidostās Krievijā atrodas speciāls ierēdnis, kuram ir tiesības izdot vīzas uz vietas
  • Dažas valstis uz vietas izdod vīzas tikai noteiktām ceļotāju grupām, piemēram jūrniekiem vai lidmašīnu ekipāžai
 • Dažas valstis izdod šādas vīzas arī parastiem ceļotājiem, taču ar nosacījumiem un ierobežojumiem:
  • Baltkrievija uz vietas izdod vīzas Minskas starptautiskajā lidostā, bet tikai to valstu, kur nav Beltkrievijas vēstniecības, iedzīvotajiem
  • Taizeme uz vietas vīzas izdod tikai noteiktajos robežas šķēršosanas punktos
  • Krievija vīzas uz vietas izdod tikai ceļotājiem, kas iebrauc tās eksklavā – Kaļiņingradas apgabalā
 • Elektroniskā vīza – digitāli fiksēta vīza, kas ir piesaistīta pases numuram, t.i. nav nepieciešamas pašu pasi iezīmēt ar uzlīmi vai zīmogu. Attiecīgi, pieteikšanās tiek veikta caur internetu
  • Valstu, kas izdod elektroniskās vīzas, saraksts sevī iekļauj: Austrāliju, Jaunzēlandi, ASV, Turciju, Kambodžu, Saotome un Prinsipi, Ruandu, Mjanmu, Šrilanku, Armēniju, Singapūru, Bahreinu un citas valstis. Ir jāņem vērā, ka katrā no šīm valstīm ir savi nosacījumi attiecībā uz to, kam var tikt izdotas elektroinskās vīzas

Ir arī jāatceras, ka katra valsts iedala vīzas citādāk, nekā citas, pielagojot kategorijas savam ģeogrāfiskajam izvietojumam, ekonomikai, starpvalstu līgumiem un citiem faktoriem, līdz ar to ir ieteicams par konkrētu valstu vīzām prasīt attiecīgajās vestniecībās.