Pasu veidi

Pasu klasifikācija

Pastāv vairāki pasu veidi, kas atšķiras ar to, kā pase identificē ceļotāju un kādos apstākļos tā tiek piešķirta:

  • Pase (tūristu pase jeb parastā pase) – visvienkāršākais pases veids, kas tiek izdots valsts iedzīvotājiem. Dažkārt bērni tiek reģistrēti viņu vecāku pasēs, padarot to ekvivalentu ģimenes pasei
  • Oficiāla pase (dienesta pase jeb īpaša pase) – tiek piešķirta valsts ierēdņiem un pārstāvjiem, kas darba nolūkos ceļo ārzemēs
  • Diplomātiskā pase – tiek izdota valsts diplomātiem, kas oficiāli un darba nolūkos dodas ārzemēs. Jebkuras diplomātiskās privilēģijas, kuras piešķir diplomātiskā pase, darbojas tikai tajā valstī, kurā šis diplomāts tiek nosūtīts. Visās citās valstīs viņam nav nekādu priekšrocību par citiem ceļotājiem no tās pašas valsts, t.i. darbojas tikai parastā pase
  • Ārkārtas pase jeb nepastāvīga pase – tiek izdota personām, kuru pase tika nozaudēta vai nozagta, bet jaunā pase vēl netika saņemta
    Kolektīva pase jeb grupas pase – identificē ceļotāju grupas, kas dodas noteiktās vietās, piemēram skolnieku grupas ekskursiju laikā

  • Ģimenes pase – tiek piešķirta visai ģimenei kopumā, tomēr katrā gadījumā tiek definēts arī pases turētājs, kas var ceļot vienatnē vai kopā ar ģimenes locekļiem. Ceļotājs, kas nav pases turētājs, nevar izmantot šo pasi ceļošanai vienatnē
  • Tūrisma pase jeb ārzemju pase – dažās valstīs dokuments, kas atšķirās no parastās pases un tiek pieprasīts, lai tūrists varētu izceļot ārzemēs una tgriezties atapakļ. Dažkārt de facto arī tiek izmantota personības identifikācijai savā valstī, pat ja likums tādu iespēju neparedz
  • Pasei pielīdzināms dokuments – dokuments, kas nav pase, bet tiek atzīts par tādu noteiktajos apstākļos, piemēram, ASV pases karte (passport card) u īpaša vadītaja apliecība (enhanced driver’s license), kas ļauj šķērsot Meksikas un Kanādas robežas bez parastās pases, bet tikai tiem iedzīvotājem, kuri dzīvo pierobežas štatos

Vienas valsts izsniegtās pases parasti atšķirās gan ar krāsu, gan ar uzrakstu uz vāka, kas nosauc pases tipu. Atkarībā no valsts, šis uzraksts var būt vairākās valodās. Tā, piemēram, uz Kanādas pasēm nosaukums tiek norādīts angļu un franču valodā. Norvēģijas parastās pases krāsa ir sarkanā, diplomātiskās pases – zilā, un imigrantu pases – baltā.

Ir jāatceras, ka augšminētie pasu tipi nav sastopami visās valstīs, kā arī katrai valstij var būt arī citas pasu kategorijas, kuras šajā sarakstā nav minētas.